Jan Brada - Informační technologie pod kontrolou

Ing. Jan Brada
nám. 28. října 25
602 00 Brno

tel.: 728 349 662
mail:
ICQ: 160604040
Skype: janbrada

IČ: 46264817
DIČ: CZ6407181264

QR kontakt

Kdo jsem - externí správa sítě, informačních a komunikačních technologií - outsourcing pro malé a střední podniky

< < <  Hlavní stránka

Jsem IT manažer

Za svou profesní kariéru jsem nabyl široké zkušenosti na všech úrovních řízení v rozličných typech organizací. Umím pochopit potřeby organizace a koncového uživatele. Své vyzrálé dovedností bych chtěl nabídnout dalším podnikům či organizacím, jenž pociťují v oblasti řízení IT služeb slabá místa a uvítají externí spolupráci v této oblasti.

Ze svého profesního životopisu vybírám některé své personální kompetence, které považuji za konkurenční přednosti:

 • Vysokoškolské vzdělání v oblastech řízení podniku a ekonomiky. (O peníze jde až v prní řadě.)
 • Vysokoškolské vzdělání v technických oboru strojním a elektrotechnickém. Mé studijní výsledky patřily vždy k excelentním. (Nejsem absolvent Fakulty "zbytečných" studií.)
 • Při řízení Informační technologií ve firmách čerpám ze znalostí celosvětově uznávané metodiky ITIL©. Jsem akreditovaným trenérem této metodiky (viz níže).
 • Systematický přístup k řešení úkolů (Při práci přemýšlím - 2 x měřím než řežu.)
 • Vysoký stupeň sebeřízení a řízení času s preferencí dosahování výsledků (Pracuji rychle a efektivně.)

Jsem projektový manažer

Současný rychle se vyvíjející svět sebou přináší neustálé změny. Pro řízení změn se dnes velmi osvědčily metodiky porjektového řízení, které staví na celosvětově ověřených praktických postupech. Postpuně jsem se seznamoval se všemi významnými postupy a doporučeními a jejich znalost mohu deklarovat mnohými kvalifikovanými certifikáty (viz níže). Podnikům nabízím své vlstní zkušenosti, ale především celosvětově uznávané know-how v řízení projektů.

 • Znalost a uplatňování metod projektového řízení podle celosvětově uznávaných metodik (Co dělám, má hlavu a patu.)
 • Efektivné komunikace se všemi zainteresovancými stranami (Bez týmové spolupráce úspěšný projekt neobjede.)
 • Systematický přístup k řešení úkolů (Při práci přemýšlím - 2 x měřím než řežu.)
 • Otevřenost k jiným názorům a ochota naslouchat (Sám nikomu nevnucuji svůj názor a nechám si poradit od lepších.)
 • Zájem a schopnost vést osobní jednání výhra/výhra (Dohodneme se na spolupráci tak, abychom byli všichni v pohodě.)
 • Umění vystihnout podstatu složitých problémů (Najdu "zakopaného psa".)

Kvalifikace v oblasti správy IT služeb

Kvalifikace v oblasti projektového řízení

Vzdělání a jiné odborné kvalifikace

 

"Cílem mého pracovního úsilí je vždy spokojenost zákazníka."

< < <  Hlavní stránka